Werkwijze

Goldmill wordt bij voorkeur zo vroeg mogelijk betrokken bij uw projecten met een IT component. In het begin help ik u om de gehele organisatie op één lijn te krijgen. Dit scheelt uw organisatie namelijk gedurende de gehele looptijd geld en tijd. Alle partijen met hun verschillende belangen worden door mij gehoord. Hierna volgt mijn advies, de keuzes zijn aan u als opdrachtgever. De implementatie verzorg ik ook voor uw organisatie.

Waar ik sterk in ben, is het zorgdragen voor kleine stappen in projecten. Doelstellingen op lange termijn kunnen namelijk tussentijds veranderen: de markt, de wetgeving, uw personeelsbestand of uw organisatie verandert. Dit stelt nieuwe eisen aan uw IT systemen en daarmee aan de projectorganisatie en -uitvoering. Met kleine projectstappen blijft u flexibel, ook dit scheelt uw organisatie tijd en geld. Graag ga ik hierover met u in gesprek.

Graag blijft Goldmill betrokken tot in de laatste fase: het in gebruik nemen van de systemen en het evalueren door de eindgebruikers.

De meeste van mijn projecten voor opdrachtgevers voer ik alleen uit, waar nodig schakel ik mensen uit mijn uitgebreide netwerk in. Het voordeel is dat u met een flexibele partner werkt die snel kan schakelen en geen bureaucratische werkwijze heeft maar die wel kan groeien tot een grotere partner als dat voor uw project nodig is.